Curs:
Empatia i assertivitat en l’escriptura: gestió de conflictes